gabinet medyczny - Zespół Szkół Specjalnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacja Szkoły > Baza Dydaktyczna
 
Profilaktyczna opieka nad uczniami
 Szkoła stwarza możliwość dotarcia do prawie całej populacji w wieku 6-19 lat, pośrednio do rodziców co umożliwia wdrażanie opracowanych standardów na terenie całego kraju. Umożliwia to też dostęp do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych, niezależnie od rejonu zamieszkania i sytuacji materialnej. 
Zgodnie z koncepcją Światowej Organizacji Zdrowia "Zdrowie dla wszystkich", podmiotem zainteresowania jest cała populacja uczniów, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły czyli środowisko społeczne szkoły.
Głównym kierunkiem naszych działań jest promocja zdrowia  i profilaktyka pierwszorzędowa. Promocja zdrowia czyli działania zorientowane na wzmacnianie zdrowia, propagowanie zachowań prozdrowotnych i stylu życia sprzyjającego zdrowiu, a także jako przejmowanie kontroli nad własnym zdrowiem. Szkoła powinna być środowiskiem wspierającym zdrowie i powinna zmierzać do jego promowania. W ochronie i promocji zdrowia ucznia powinni uczestniczyć: rodzice, sam uczeń, szkoła, pracownicy ochrony zdrowia. Istotą naszych działań jest: profilaktyka pierwotna (edukacja zdrowotna, promocja zdrowia), profilaktyka wtórna (badania przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie),  profilaktyka trzeciorzędowa (poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi, dla uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych).
Podstawowa opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje również: przeglądy higieny osobistej, profilaktykę przeciw próchniczą (fluoryzacje zębów) oraz udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego