gabinet psychologa - Zespół Szkół Specjalnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacja Szkoły > Baza Dydaktyczna > Pracownie specjalistyczne
 
 

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio psycho-lingwistycznej odkrył 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - profesor Alfred Tomatis. Metoda Tomatisa a także technologia -Elektroniczne Ucho, stosowane są obecnie w ponad 200 ośrodkach na całym świecie. Korzystają z niej dzieci, nastolatkowe oraz dorośli mający trudności- od bardzo łagodnych do bardzo poważnych-z komunikacją, nauką i posługiwaniem się językiem. 
Dziecko może dobrze słyszeć, ale nie oznacza to, że ma prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Może mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżnieniem wysokich i niskich dźwięków, co jest konieczne w przypadku między innymi poprawnego czytania i pisania. Dodatkowo może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa. Wszystkie te czynniki mogą obniżać motywację dziecka do nauki, wzbudzać zniechęcenie i negatywnie wpływać na wiarę we własne możliwości. Prace badawcze z tego zakresu potwierdziły ogromne znaczenie uwagi słuchowej, czyli harmonijnego współdziałania głosu, słuchu i mowy dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, od czego zależy nasze zachowanie, sposób porozumiewania się, samopoczucie a także stan naszej psychiki. Prowadzone badania wykazały także, iż główną przyczyną zaburzeń w tych sferach jest zachwianie bądź brak prawidłowo rozwiniętej uwagi słuchowej.
Tak potrzebną nam do prawidłowego funkcjonowania uwagę słuchową możemy wyćwiczyć bądź usprawnić dzięki stworzonej przez Tomatisa metodzie treningu słuchowego.

Metoda Tomatisa polega na słuchaniu dźwięków, poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem", które jest idealnym modelem ludzkiego ucha- "ćwiczy" ono ucho w taki sposób, aby mogło ono pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki        
o określonej, zróżnicowanej częstotliwości. Cały trening składa się z kilku faz: od bardzo intensywnego pobudzenia dźwiękowego inicjującego terapie poprzez pierwszą fazę
(około 60 godzin rozłożonych na 15 dni) do fazy końcowej (30 sesji) odbywającej się po 1, 2-miesięcznej przerwie. W ostatniej fazie nacisk kładzie się na pracę z mikrofonem, aby osoba miała możliwość słuchania własnego głosu.   

Efekty stosowania metody Tomatisa:
"   Polepszenie koordynacji ruchowej
"   Polepszenie radzenia sobie z emocjami
"   Polepszenie radzenia sobie ze stresem
"   Zwiększenie koncentracji
"   Lepsze zapamiętywanie
"   Zwiększenie sprawności komunikowania się
"   Lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału
"   Lepsza wymowa poszczególnych słów
"   Lepiej wykształcona umiejętność słuchania
"   Lepsza świadomość własnego ciała

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego