Grono Pedagogiczne - Zespół Szkół Specjalnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacja Szkoły > Pracownicy
 
Nasza Kadra


 
 
NAUCZYCIELE- stanowią jeden z najlepiej wykwalifikowanych zespołów w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiadają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki rozumieją potrzeby dziecka upośledzonego, indywidualizują metody i formy oddziaływań pedagogicznych. Systematycznie pogłębiają swoja wiedzę na studiach podyplomowych i kursach.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego