O nas - Zespół Szkół Specjalnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas
Zespól Szkól Specjalnych w Białej Podlaskiej jest jedyną placówką kształcenia specjalnego na terenie miasta. W skład Zespołu Szkól Specjalnych wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalni trzyletnie Publiczne Gimnazjum Specjalne oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy.

Placówka nasza zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi upośledzonymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Nadrzędnym celem naszych oddziaływań pedagogicznych jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny.

Realizujemy indywidualne programy terapeutyczne i programy autorskie, przystosowane do możliwości intelektualnych i fizycznych naszych wychowanków.Zapewniamy:
Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
Indywidualna prace z dziećmi niemówiącymi, z zaburzeniami emocjonalnymi, dziećmi autystycznymi,
Dobrze wyposażone sale do zajęć dydaktycznych,
Sale komputerowe, gabinet do terapii logopedycznej, terapii sensorycznej, świetlicę, bibliotekę,
Dźwig osobowy dla dzieci z dysfunkcją narządu ruchu,
Podjazd dla wózków.

W pracy z dzieckiem i młodzieżą:
Stosujemy najnowsze osiągnięcia pedagogiki specjalnej ( ortodydaktyki )


Dodatkowe zajęcia w placówce:
Zajęcia muzyczne,rytmika. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna,
Terapia logopedyczna,terapia integracji sensorycznej, opieka psychologa,
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne,siłownia. Nauka tańca.
Oferujemy również:
Wycieczki po terenie powiatu i województwa,
Turnusy rehabilitacyjne nad morzem,

Udział w "Olimpiadach specjalnych",
Wycieczki do zakładów rzemieślniczych, zakładów pracy w ramach preorientacji zawodowej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego