pracownie terapi sensorycznej - Zespół Szkół Specjalnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacja Szkoły > Baza Dydaktyczna > Pracownie specjalistyczne
Od roku szkolnego 2008/2009 w placówce prowadzona jest terapia metodą integracji sensorycznej.  


Integracja sensoryczna to proces celowej organizacji zmysłów. Wzajemne oddziaływanie na siebie różnych zmysłów (dotyk, ruch, węch, smak, wzrok, słuch) jest złożone i niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji i wykonanie odpowiedniej reakcji. Podczas terapii metodą SI uczniowie są zachęcani i kierowani do wykonywania aktywności, które wyzwalają i prowokują odpowiednie, skuteczne reakcje na bodźce sensoryczne. W trakcie zajęć wykonywane są odpowiednie dla ucznia aktywności dostarczające stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej.

Stopień trudności tych aktywności stopniowo wzrasta tak, aby wymagać od dziecka bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. W trakcie terapii preferowane są ukierunkowane zabawy i aktywności swobodnie wykonywane przez uczniów, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne, a nie instruowane, narzucone i ćwiczone konkretne reakcje na bodźce.
Ćwiczenie konkretnych umiejętności nie jest  celem terapii Integracji Sensorycznej. Dziecko w większości nie  ćwiczy takich czynności jak: chodzenie po równoważni, łapanie piłki, pisanie długopisem, podskoki na jednej nodze.

Stosowane są aktywności rozwijające podstawowe umiejętności, które umożliwią dziecku nauczenie się efektywne powyższych czynności /np. łapania piłki/. W niektórych jednak sytuacjach dziecko może być poddane ćwiczeniom konkretnych czynności ruchowych. Może to mieć miejsce w przypadku dzieci, u których wyćwiczenie takich umiejętności jest kluczowe dla rozwoju jego poczucia wartości oraz stosunków z rówieśnikami.   
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego