Rekrutacja 2017/2018 - Zespół Szkół Specjalnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
Wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu ucznia do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu:   *  Podanie o   przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły - (wzór dostępny w sekretariacie szkoły),
  *  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno -pedagogiczną do danego typu szkoły,
  *  Świadectwo ukończenia szkoły lub klasy -(oryginał).
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego